Xây dựng lực lượng CAND ở địa bàn cơ sở đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ

Sáng 6/10, Hội đồng Lý luận Bộ Công an và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) I đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp hội đồng “Xây dựng lực lượng CAND ở địa bàn cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thừa ủy quyền của đồng chí Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I, Trưởng Ban tổ chức hội thảo và Thiếu tướng Đào Ngọc Dinh, Phó Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Công an đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo các cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương cùng các tướng lĩnh, các nhà khoa học trong CAND.

Công an cơ sở – lực lượng gần dân nhất 

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I, Phó Trưởng Ban tổ chức hội thảo nhấn mạnh: Công an cấp cơ sở là lực lượng trực tiếp làm công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về ANTT, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Là lực lượng gần dân nhất, có khả năng nắm tình hình sát nhất và cũng thường là lực lượng đầu tiên tiếp nhận, nắm bắt các vấn đề phức tạp về ANTT xảy ra ở các địa phương, đồng thời cũng là đầu mối quan trọng liên kết giữa người dân với chính quyền cấp xã, tham mưu, trực tiếp triển khai, phổ biến mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để người dân nắm bắt, thực hiện. Vì thế, niềm tin của quần chúng nhân dân vào chính quyền, lực lượng Công an phụ thuộc rất lớn vào sự thể hiện và cách thức vận hành, hiệu quả hoạt động của Công an ở cấp cơ sở.

Xây dựng lực lượng CAND ở địa bàn cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới -0
Toàn cảnh hội thảo.

Tính đến ngày 14/6/2023, tại địa bàn cơ sở đã bố trí 51.896 cán bộ, trong đó có 8.824 Công an xã, thị trấn; trung bình bố trí 6 cán bộ trên một xã, thị trấn đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Công an xã. Bộ Công an tích cực điều động cán bộ, bố trí, tăng cường cho đội ngũ Công an cơ sở, nhất là tại các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục sử dụng 69.132 Công an xã bán chuyên trách tại các địa phương tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lực lượng Công an ở địa bàn cơ sở đã biến nhận thức thành hành động cách mạng, thường xuyên phấn đấu, học tập, nỗ lực, khắc phục khó khăn, xây dựng và hun đúc ý chí tự lực, tự cường, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đã xuất hiện nhiều gương tập thể và cá nhân kiên quyết, mưu trí, dũng cảm hy sinh trong chiến đấu, tận tụy trong công tác.

Chỉ tính từ năm 2016 đến năm 2021, lực lượng CAND có 70 đồng chí hy sinh, gần 1.500 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng chí bị phơi nhiễm HIV/AIDS trong khi thi hành công vụ. Trong 4 năm, từ 2019- 2022, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 274 tập thể, 301 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Gần đây nhất, vào tháng 6/2023, 4 cán bộ chiến sĩ Công an xã Ea Ktur và Ea Tiêu, tỉnh Đắk Lắk đã dũng cảm hy sinh vì sự bình yên của nhân dân và buôn làng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc xây dựng lực lượng CAND ở địa bàn cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn những hạn chế. Trong bối cảnh đó, Hội đồng lý luận Bộ Công an, Trường Cao đẳng CSND I đã tổ chức hội thảo khoa học cấp Hội đồng: “Xây dựng lực lượng CAND ở địa bàn cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội thảo nhằm cung cấp cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, đề xuất phương hướng, giải pháp tổ chức xây dựng lực lượng CAND ở địa bàn cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng CAND vững mạnh toàn diện

Thảo luận tại hội thảo, các ý kiến đã làm sáng tỏ và thống nhất nhận thức những vấn đề xây dựng lực lượng CAND ở địa bàn cơ sở; làm rõ cơ sở khoa học và đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra những hạn chế, bất cập và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng lực lượng CAND ở địa bàn cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới -0
Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại hội thảo.

Trên cơ sở đó, hội thảo đã đề xuất cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy, quy định về chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp về nghiệp vụ, cơ chế phối hợp; thực hiện tốt chế độ, chính sách đặc thù đối với lực lượng Công an ở cơ sở để khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Cùng với đó, tập trung bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, công cụ hỗ trợ, vũ khí hiện đại, đồng bộ, phù hợp và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ cho công tác, chiến đấu của lực lượng Công an cấp cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của lực lượng Công an ở địa bàn cơ sở; đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng cập nhật, bổ sung và đa dạng hóa các ngành đạo tạo, hình thức và loại hình đào tạo nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của người cán bộ Công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử CAND khẳng định, việc tiếp tục quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là nhiệm vụ quan trọng trong tình hình mới, Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban đề xuất tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác xây dựng lực lượng, trong đó quan tâm xây dựng, điều chỉnh bộ máy tổ chức Công an mạnh về tư tưởng chính trị, vững về tổ chức, gọn về cơ cấu bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo đủ sức mạnh, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật quán xuyến địa bàn, đối tượng đấu tranh; chú trọng xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học công nghệ trong CAND; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của công an cơ sở và tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các bộ, ban ngành, đặc biệt là quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT…

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I, Trưởng Ban tổ chức hội thảo đã ghi nhận, đánh giá cao ý kiến tham luận các đại biểu, các tướng lĩnh, các nhà khoa học.

Đồng chí Trưởng Ban tổ chức hội thảo cũng đề nghị Ban Tổ chức hội thảo, trực tiếp là trường Cao đẳng CSND I tiếp thu toàn bộ các ý kiến phát biểu, tham luận và tổng kết hội thảo, tổng hợp kết quả hội thảo báo cáo đồng chí Bộ trưởng và Hội đồng lý luận Bộ Công an phục vụ công tác nghiên cứu, bổ sung luận cứ để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng lực lượng CAND ở địa bàn cơ sở thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguồn: https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/xay-dung-luc-luong-cand-o-dia-ban-co-so-dap-ung-tot-yeu-cau-nhiem-vu–i709470/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *