Va chạm vật nuôi qua đường lái xe máy thoát chết trong gang tấc