Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Cục Ngoại tuyến

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an đã chủ trì buổi trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023).

Tại buổi trao đổi nghiệp vụ, qua phần phát biểu của Đại tá Phạm Thị Nhàn, Ủy viên Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương đã giúp các đại biểu có dịp nhìn lại lịch sử truyền thống 75 năm hình thành và phát triển của Ngành kiểm tra Đảng; sẻ chia những tâm huyết, kỳ vọng và sự tin tưởng vào công tác kiểm tra, giám sát trong CAND, trong đó có Cục Ngoại tuyến. Qua đó, giúp các đại biểu tham dự nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát…

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Cục Ngoại tuyến -0
Các đại biểu tham dự buổi trao đổi nghiệp vụ. 

Đảng bộ Cục Ngoại tuyến là đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Công an Trung ương. Quán triệt sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Cục Ngoại tuyến đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Điển hình, nhận thức của cấp ủy, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt; công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

UBKT Đảng ủy Cục Ngoại tuyến luôn được củng cố, tăng cường đã khẳng định và làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, triển khai hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo chức năng, nhiệm vụ. Cấp ủy, UBKT các cơ sở ngày càng chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; đảm bảo nghiêm túc về chế độ thông tin, báo cáo và hoạt động có nề nếp, chất lượng hơn. Hình thức kiểm tra, giám sát thường xuyên được tăng cường; hình thức kiểm tra định kỳ, giám sát chuyên đề được chú trọng.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Cục Ngoại tuyến -0
Đại diện lãnh đạo Cục Ngoại tuyến tặng hoa, chúc mừng UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương, UBKT Đảng uỷ Cục Ngoại tuyến.

Song song với đó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Cục Ngoại tuyến luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương. Mới đây nhất, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Quyết định và Kế hoạch giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đối với Đảng ủy Cục Ngoại tuyến. Đây cũng là dịp để Đảng ủy Cục Ngoại tuyến nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra ưu điểm để phát huy và tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục, góp phần quan trọng giúp Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguồn: https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/trao-doi-nghiep-vu-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-thi-hanh-ky-luat-dang-trong-dang-bo-cuc-ngoai-tuyen-i709861/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *