Đoàn đại biểu Công đoàn CAND vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay (10/10), Đoàn đại biểu Công đoàn CAND, đại diện cho gần 25 ngàn đoàn viên công đoàn CAND về dự Đại hội đại biểu Công đoàn CAND lần thứ VI do Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đoàn đại biểu Công đoàn CAND đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển.

Đoàn đại biểu về dự Đại hội đại biểu Công đoàn CAND lần thứ VI vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn kính dâng lên Người lòng biết ơn vô hạn, lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; phát huy truyền thống “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đem hết sức lực và trí tuệ của mình để cùng với toàn lực lượng CAND thực hiện tốt Sáu điều Bác dạy CAND; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đoàn đại biểu về dự Đại hội đại biểu Công đoàn CAND lần thứ VI vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
Đoàn đại biểu Công đoàn CAND vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, Đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội). Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ”. 

Đoàn đại biểu Công đoàn CAND vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
Đoàn đại biểu Công đoàn CAND đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Đoàn đã thành kính tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ – những người con ưu tú của dân tộc, đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu về dự Đại hội đại biểu Công đoàn CAND lần thứ VI vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Nguồn: https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/doan-dai-bieu-cong-doan-cand-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-i709830/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *