Cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng dùng tiền lừa đảo được vào việc gì?

Với số tiền 8.000 tỷ đồng lừa đảo từ thủ đoạn phát hành trái phiếu, Đỗ Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã sử dụng vào việc trả nợ ngân hàng, mua bán trái phiếu của các công ty khác và đầu tư dự án bên ngoài…

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh là người sáng lập, đại diện theo pháp luật là người điều hành, chỉ đạo, quyết định cao nhất các hoạt động kinh tế tại Tân Hoàng Minh, như thành lập các công ty có liên quan, mua bán cổ phần, dự án, chỉ định cá nhân, pháp nhân đứng tên cổ phần, vốn góp tại các công ty, bổ nhiệm, phân công Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Trung tâm, Ban để phục trách các phần việc chuyên môn tại Công ty Tân Hoàng Minh và các công ty, dự án liên quan.

Đỗ Anh Dũng khai nhận, đầu năm 2021, tình hình tài chính của Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, dư nợ các ngân hàng khoảng 14.000 tỷ đồng, nhiều khoản nợ đã đến hạn nhưng không thể thanh toán. Đứng trước những khó khăn này, Dũng giao cho con trai là Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính có phương án tài chính duy trì hoạt động của Tập đoàn và có nguồn tiếp tục mua bán các dự án.

Cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng dùng 8000 tỷ đồng lừa đảo được từ phát hành trái phiếu vào việc gì? -0
Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt.

Dũng được Việt báo cáo không thể tiếp tục vay vốn ngân hàng, đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn cho tập đoàn sử dụng và Dũng đã đồng ý thực hiện. Về chủ trương lựa chọn tổ chức phát hành trái phiếu, phương án, mục đích phát hành, Dũng không chỉ đạo cụ thể mà giao cho Việt và cấp dưới thống nhất thực hiện.

Khi thống nhất được các vấn đề có liên quan đến phát hành trái phiếu, Việt báo cáo miệng với Dũng những nội dung như lựa chọn công ty thuộc tập đoàn để phát hành, giá trị phát hành dự kiến, tài sản đảm bảo, lãi suất, sử dụng Công ty Tân Hoàng Minh mua trái phiếu sơ cấp để lấy uy tín, thương hiệu Tân Hoàng Minh bán trái phiếu ra cho nhà đầu tư…và được Dũng đồng ý cho thực hiện.

Đối với các tờ trình, báo cáo đề xuất phát hành trái phiếu của Trung tâm Tài chính kế toán, Ban Nguồn vốn và Đỗ Hoàng Việt ký trình Chủ tịch, Tổng Giám đốc xin chủ trương. Do đã đồng ý báo cáo miệng của Việt nên Dũng không ký, phê duyệt mà giao cho Việt ký thừa ủy quyền bút phê “đồng ý”, làm căn cứ triển khai trong tập đoàn. Sau đó, các tờ trình này được gửi lên Văn phòng Chủ tịch, Tổng Giám đốc, kèm tài liệu, hồ sơ phát hành trái phiếu để làm cơ sở đóng dấu Công ty Tân Hoàng Minh và các công ty khác trong tập đoàn.

Để bán trái phiếu rộng rãi ra cho người dân, tháng 7/2021, ngay khi các gói trái phiếu đang làm thủ tục phát hành, Dũng quyết định thành lập Trung tâm Kinh doanh trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh và giao cho Việt, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, điều hành việc bán trái phiếu.

Sau mỗi đợt phát hành trái phiếu, Công ty Tân Hoàng Minh ký hợp đồng mua trái phiếu từ các công ty phát hành như Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông, lấy uy tín của Tân Hoàng Minh để bán rộng rãi cho nhà đầu tư.

Việt và hoặc Trung tâm Kinh doanh trái phiếu trình giấy ủy quyền để Đỗ Anh Dũng ủy quyền cho Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc và 21 cá nhân tại Tân Hoàng Minh ký hợp đồng, thủ tục bán trái phiếu, huy động tiền của người mua trái phiếu cho tập đoàn sử dụng. Kết quả bán trái phiếu tại Tân Hoàng Minh, hàng ngày lấy các số liệu thu – chi đều được báo cáo cho Đỗ Anh Dũng qua Trung tâm Tài chính kế toán và Văn phòng Chủ tịch, Tổng Giám đốc để biết.

Dũng cũng thừa nhận các khoản tiền huy động được từ trái phiếu đều được tổng hợp để báo cáo Dũng chỉ đạo hoặc Việt xin ý kiến để Dũng đồng ý sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu như thanh toán nợ đến hạn, quá hạn cho Ngân hàng SHB, Agribank (tổng cộng 1.976 tỷ đồng); mua cổ phần các công ty để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư các dự án (mua cổ phần Công ty Thiên Bảo Phú Quốc 1.475 tỷ đồng, mua cổ phần Công ty Bình Minh 1.050 tỷ đồng, mua cổ phần Công ty Nam Anh Tú 370 tỷ đồng, mua cổ phần của Công ty Sao Đỏ Đà Nẵng 320 tỷ đồng, mua dự án Yên Phụ 620 tỷ đồng); đặt cọc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm 585 tỷ đồng; đầu tư mã chứng khoán VPB lỗ 153,9 tỷ đồng; tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng dự án Thái Nguyên 50 tỷ đồng; chuyển tiền từ thiện 62,8 tỷ đồng; chi trả nợ, tiêu dùng cá nhân, mua USD, thanh toán chi phí hoạt động của Tân Hoàng Minh nhưng Dũng không nhớ chi tiết, cụ thể.

Quá trình điều tra, Dũng thừa nhận vai trò chỉ đạo, điều hành cao nhất đối với toàn bộ hoạt động của Tân Hoàng Minh; chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án huy động vốn; đồng ý, chấp thuận chủ trương, ký giấy ủy quyền để các công ty như Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông phát hành các gói trái phiếu, Công ty Tân Hoàng Minh mua lại để bán trái phiếu, huy động tiền về cho Dũng và Tân Hoàng Minh sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng phương án phát hành trái phiếu và vi phạm pháp luật. Đỗ Anh Dũng nhận thức được hành vi vi phạm và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/cuu-chu-tich-tan-hoang-minh-do-anh-dung-dung-tien-lua-dao-duoc-vao-viec-gi–i708881/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *