Công an tỉnh Hậu Giang với nhiều giải pháp hay trong chuyển đổi số

Thời gian qua, Công an tỉnh Hậu Giang đã có nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả để thực sự trở thành lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số của tỉnh, góp phần phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công tỉnh Hậu Giang cho biết, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là giải pháp thiết thực để thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của kinh tế – xã hội, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Công an tỉnh Hậu Giang đã triển khai ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của Công an tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu chung là chuyển đổi số căn bản, toàn diện, đồng bộ các hoạt động của Công an toàn tỉnh.

Công an tỉnh Hậu Giang với nhiều giải pháp hay trong chuyển đổi số -0
CBCS Công an tỉnh Hậu Giang hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử.

Để từng bước hoàn thành mục tiêu trên, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số trong Công an tỉnh, với Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Phòng Tham mưu Công an tỉnh; Ban Chỉ đạo về an ninh mạng và an toàn thông tin…

Với quyết tâm chính trị cao của toàn thể CBCS Công an toàn tỉnh đã chuyển đổi hoạt động lên môi trường số ở các lĩnh vực phù hợp, từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới, đã đạt được những kết quả quan trọng.

Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức số hóa hồ sơ, tài liệu để lưu trữ điện tử phục vụ tra cứu, kết nối, chia sẻ dữ liệu trên cơ sở cấu trúc dùng chung; triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ của Công an tỉnh trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; kết nối và khai thác thành công dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh…

Công an tỉnh Hậu Giang với nhiều giải pháp hay trong chuyển đổi số -0
Cán bộ Công an tỉnh Hậu Giang hướng dẫn người dân phản ánh, kiến nghị, tố giác, tin báo về tội phạm thông qua các ứng dụng trên nền tảng mạng xã hội.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, nhận thức được vai trò của con người – chủ thể của mọi hoạt động, là nhân tố quyết định trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công nghệ thông tin, ứng dụng hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu vào thực hiện nhiệm vụ và cử lãnh đạo, CBCS tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số do các cấp tổ chức. 

Bên cạnh đó, Công an toàn tỉnh Hậu Giang cũng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố giác, tin báo về tội phạm thông qua các ứng dụng di động như App Hậu Giang, VNeID; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook chính thống của Công an các đơn vị, địa phương… Qua đó, đã góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an tỉnh.

Đại tá Huỳnh Việt Hòa nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số của Công an tỉnh trong giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030, CBCS Công an toàn tỉnh phải tiếp tục đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức. Trong đó, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới. 

Nguồn: https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/cong-an-tinh-hau-giang-voi-nhieu-giai-phap-hay-trong-chuyen-doi-so-i709863/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *