Pháp Luật

Popular

Most Recent

Most Recent

Giả mạo cán bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chào bán tài liệu

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hải Dương vừa thông báo về việc xuất hiện đối tượng giả danh cán bộ cơ quan này để chào bán tài liệu, yêu cầu chuyển tiền tạm ứng trước nhằm chiếm đoạt.

Most Recent