129 xã, phường ở Tiền Giang hoàn thành và vượt chỉ tiêu kích hoạt định danh điện tử

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Công an tỉnh Tiền Giang đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ưu tiên nguồn lực để thực hiện đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Công an tỉnh Tiền Giang tập trung rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là xây dựng, ban hành các văn bản quy định, quy trình để từng bước thực hiện chuyển đổi phương pháp làm việc từ môi trường thủ công sang môi trường số.

Công an Tiền Giang quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số -0
Cán bộ kiểm tra trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác chuyển đối số. 

Đến cuối tháng 6/2023, Công an tỉnh Tiền Giang cơ bản hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD), thu nhận trên 1,9 triệu hồ sơ. Trong đó, cấp mới trên 1,7 triệu công dân trong độ tuổi cấp CCCD, đạt tỷ lệ 100%. Công an Tiền Giang đã triển khai thực hiện tất cả 11 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong lực lượng Công an.

Công an Tiền Giang quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số -0
Tổ thu nhận hồ sơ và hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID tại xã Mỹ Phong (TP Mỹ Tho).

Tính đến ngày 8/10, qua 50 ngày thực hiện cao điểm đã kích hoạt đạt trên 104% so với chỉ tiêu; 8/11 huyện, thành phố, thị xã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra; 129 xã, phường, thị trấn hoàn thành vượt chỉ tiêu đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID với tỉ lệ trên 100%. Quá trình triển khai, từng nơi có biện pháp, cách làm phù hợp với đặc điểm của địa phương, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Người dân tích cực tham gia cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID.

Công an Tiền Giang quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số -0
Tổ thu nhận hồ sơ và hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID tại xã Tân Bình (thị xã Cai Lậy).

Công an tỉnh Tiền Giang đã triển khai cung cấp 117 dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quốc gia; 82/117 dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến (35/117 dịch vụ công trực tuyến không phát sinh hồ sơ trực tuyến và trực tiếp). Theo lộ trình tăng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an, đến tháng 9/2023, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của Công an Tiền Giang đạt 82%; lĩnh vực con dấu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đạt tỷ lệ 100%.

Công an Tiền Giang quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số -0
Công an xã Phú Mỹ (huyện Tân Phước) hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang không ngừng phấn đấu, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang bằng những hành động thiết thực, cụ thể, đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội.

Nguồn: https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/129-xa-phuong-o-tien-giang-hoan-thanh-va-vuot-chi-tieu-kich-hoat-dinh-danh-dien-tu–i710244/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *